Bevægelse

Udsagnsord

Vers: Gå i takt i en lang række, i en rundkreds eller imellem hinanden med sænkede hoveder og skuldre. 

Omkvæd og solo: Flyv rundt mellem hinanden, og land blødt på gulvet.

Ekstra: Flyv flere sammen i formation. Fx forlæns, baglæns, på række, i rundkreds, i diamant-formation osv. 

 

 

Talord

1. vers: Find selv en tom plads på gulvet.

2. vers: Find sammen to og to. 

3. vers: Find sammen tre og tre.

4. vers: Find sammen fire og fire. 

Omkvæd: Dans rundt i ring i de grupper, der blev dannet i versene.

Solo: Fællesdans, fx i en rundkreds.

Ekstra: Aftal forskellige danse i omkvædene, fx ballet, tango, disco osv. 

 

 

Kendeord

Dans i slowmotion, fx hop fra sky til sky, giv en krammer, send luftkys til hinanden, og fang dem osv.

Ekstra: Giv en krammer, der varer hele sangen, i superslow.

 

 

Forholdsord

Intro og outro: Klap fodboldrytmen.

Vers: Lav opvarmningsøvelser, fx knæløft, armbøjninger, armsving osv.

1. + 2. omkvæd (Lå lå): Læg armene om hinanden to og to eller flere, og hold en fodboldfest på ”tribunen”.

Speak: Alle leger, at de er spilleren, der scorer.  

3. omkvæd (Lå lå): Lav en jubelscene.

Ekstra: Fordel forskellige roller under Speak, fx den scorende spiller, medspillere, modspillere, udskiftningsspillere, dommere og tilskuere.

 

 

Lydord

Intro (solo): Alle sover

Vers: Gør, hvad der synges.

Mellemspil (solo): Slåskamp, hvor den ”store” elev giver den ”lille” elev slag ... uden at ramme hinanden. Aftal forinden to og to, hvem der er den "lille", og hvem der er den "store".

Ekstra: Prøv i mindre grupper at mime historien uden musik. Læreren kan evt. højtlæse sangteksten. Lydene laves med instrumenter eller med diverse ting fra klassen.

 

 

Biord

Vælg en elev, som skal "holdes udenfor", og del resten af klassen i 4-5 grupper.

Giv grupperne navne efter nogle af ordklasserne. En af grupperne skal kaldes "Biord". 

Grupperne danser for sig selv i tætte rundkredse.

Eleven, der holdes udenfor, forsøger at komme med i en af grupperne, men afvises.

Inden sangen er slut, kommer eleven med i gruppen "Biord".

Ekstra: I de forskellige grupper danses den dans, der passer til ordklassen, fx gruppen "Forholdsord" laver en jubelscene, gruppen "Udsagnsord" flyver i formation osv.  

 

 

Stedord

Eleverne er spioner, der er forklædt som forskellige idrætsudøvere, fx en bokser, en håndboldspiller osv. Når sangen er slut, skal to elever konkurrere om, hvem der kan gætte flest forklædninger. 

Ekstra: Samme leg, men nu er spionerne forklædt som personer på arbejde, fx en maler, en tandlæge, en fotograf, en kassedame osv. 

Find selv på flere kategorier.

Tillægsord

Hver elev skal tænke på et hvilket som helst tillægsord, som skal mimes. Når sangen er slut, skal en elev se, hvor mange forskellige tillægsord han/hun kan gætte. 1 tillægsord = 1 point. 

Kan en anden elev stikke rekorden?

Ekstra: Tillægsordene fra sangen fordeles blandt eleverne. Inden sangen er slut, skal en elev finde alle tillægsord-parrene: Modig og fej, vild og stille, lav og høj osv. 

Navneord                                     

En hvilken som helst ting sendes rundt i en rundkreds. Den elev, der har tingen, når musikken sættes på pause, får bogstavet N. Står man igen med tingen, når musikken atter sættes på pause, får man næste bogstav i ordet NAVNEORD. Når en elev har fået alle bogstaverne, er legen slut. Den elev (eller de elever) med færrest bogstaver vinder.

Lav evt. flere mindre rundkredse, eller brug flere små ting.

Ekstra: Som ovenfor, men nu må tingen sendes både med og mod uret og evt. også til eleven overfor.

Bindeord

Gå rundt mellem hinanden, og duellér i Sten Saks Papir. Vindes duellen, skal taberen stille sig bag vinderen i resten af legen. Jo flere sejre, des længere hale. Ved tabt duel skal hele slangen stille sig bag den nye vinder. Vinderen er den elev med længst hale, når sangen er slut - eller når hele klassen er hale på en elev.

Ekstra: Samme leg, men nu erstattes håndtegnene med kropstegn. Hop fire gange. Ved fjerde hop vises et aftalt kropstegn, fx Sten: Gør dig lille. Saks: Stå med spredte arme og ben. Papir: Stå ret med armene ned langs siden.


 

Udråbsord

Linje 1+2: Gå rundt og sig goddag til hinanden.

Linje 3+4: Stop ved en kammerat. Vis nå-, nej- og ja-attituderne for hinanden.

Linje 5: Sig pænt farvel til kammeraten. 

Ekstra: Som ovenfor, men prøv at være en mus, en elefant, en abe eller et andet dyr. Gæt evt. hinandens dyr efter sangen.

Du kan også hente instruktionerne her.

 

 

 Dansk i Musik • ISBN 978-87-7178-043-7 • © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag 

  • Ordklasser